Pasta Cila

Pasta – cila hizmeti aracın boyasının daha parlak ve alındığına yakın bir hale getirme ve aynı zamanda çizik giderme uygulamasıdır.

Pasta ve cila uygulamaları iki ayrı işlem olmakla beraber genelde beraber alınmaktadırlar. Pasta uygulaması en üst boya katmanını kaldırarak boyayı inceltir. Böylece üst katmandaki çizikler giderilmiş olur. Sonrasında yapılan cila uygulaması ile de parlaklık sağlanır. Cila uygulamasının bir boya koruma uygulaması olarak görülmemesi gerekir. Nano boya koruma ve seramik kaplama gibi işlemlere nazaran koruma etkisi çok azdır. Bu yüzde koruma uygulamalarında araçta meydana gelebilecek bir sürtme boya koruma uygulamasında kalırken, sadece pasta cila uygulanmış bir araçta araç boyasına ulaşabilmektedir.


Cila uygulamasının ömrü bir ay, pasta uygulamasının ömrü ise 1 yıl civarındadır. Pasta uygulaması boya katmanını kaldırdığından işlemin çok sık tekrarlanması yanlıştır. Boyamızın gereksiz incelmesi araç boyasına geri dönülmez zarar verebilmektedir. Pasta ve cila hizmeti uzman kişilerce uygulanmalıdır. Bu uygulamalar sırasındaki bir hata boyanın zarar görmesi gibi maliyetli hasarlara neden olabilir.

Call Now Button